Психологический практикум ↓

Річний план роботи практичного психолога НВК

Психодіагностична робота


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Діагностика емоційного стану дітей (в рамках контролю за адаптацією дітей)

вересень

По віковим групам з новоприбулими дітьми

2

Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфер дітей з ознаками дезадаптації з метою виявлення причин, що перешкоджають адаптації для побудови адекватної корекційної та розвивальної роботи

жовтень

Діти усіх вікових груп

3

Складання індивідуальних карт на дітей «групи ризику»

протягом року

Діти усіх вікових груп

4

Діагностика рівня агресивності у дітей

жовтень

Діти середньої та старшої груп

5

Відстеження психічного розвитку дитини раннього віку з метою психологічної профілактики порушень у психічному та особистісному розвитку дитини

протягом року

Діти ясельної групи

6

Діагностика психічних вікових новоутворень та виявлення порушень у розвитку з метою надання допомоги дітям 3-х років у подоланні кризових виявів

протягом року

Діти молодшої групи

7

Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі з метою виявлення причин труднощів адаптації та типу порушень

протягом року

Діти усіх вікових груп

8

Діагностика психічних особливостей дітей, їх нахилів, інтересів, здібностей з метою забезпечення індивідуального та диференційованого підходу у навчально-виховальної діяльності

протягом року

Діти середньої та старших груп

9

Вивчення псих. клімату в педагогічному колективі, розробка заходів щодо його поліпшення

листопад

Педколектив

10

Психодіагностичне обстеження готовності до школи та складання загальної відомості готовності дітей до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій

грудень

Діти старших груп

11

Поглиблене обстеження дітей з низькими показниками за результатами попереднього діагностування з метою розгляду методів подальшої роботи з дітьми, що потребують індивідуальної уваги

січень

Діти старших груп

12

Виявлення ліворуких дітей для побудови адекватної корекційної та розвивальної роботи

лютий

Діти усіх вікових груп

13

Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин дітей у колективі ровесників для з ясування і усунення причин їх порушень

лютий-березень

Діти середньої та старших груп

14

Повторна діагностика та складання психолого-педагогічних характеристик до школи з метою визначення психологічної готовності дітей до школи після комплексу розвивальної та корекційної роботи

травень

Діти старших груп

15

Вивчати індивідуальні особливості дітей, їх здібностей до різних видів діяльності з метою виявлення обдарованих дітей та забезпечення ім. інд. підходу в навчально-виховному процесі

протягом року

Діти усіх вікових груп

Початкова школа


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Контроль за адаптацією першокласників до школи:
– відвідування уроків та занять у групах продовженого дня, спостереження за мікрокліматом в класному колективі, стилем спілкування з учителем і один з одним.

вересень-жовтень

1 клас

2

Анкетування батьків з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації

жовтень

Батьки дітей 1 класу

3

Психологічна діагностика рівня адаптації учнів до школи

жовтень

1 клас

4

Виявлення причин, що перешкоджують адаптації:
– психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистої сфери першокласників, що мають ознаки дезадаптації

листопад

1 клас

5

Психологічні дослідження за запитами адміністрації, учителів, батьків

протягом року

 

6

Психологічні дослідження, спрямовані на виявлення соціально-психологічних причин, що лежать в основі негативних явищ, які мають місце в школі.

протягом року

 

Консультаційна робота


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Бесіди та знайомство з батьками дітей, які вступили до д/з для надання необхідної допомоги новоприбулим дітям

протягом року

Батьки нових дітей

2

Індивідуальне консультування батьків про шляхи допомоги дитині в адаптації

протягом року

Батьки

3

Бесіди з вихователями з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації

протягом року

Вихователі усіх вікових груп

4

Індивідуальні консультації для вихователів та батьків: «Про причини труднощів в адаптації дитини і шляхи сумісної взаємодії в їх подоланні для підвищеної психологічної грамотності батьків та вихователів у вихованні дитини»

протягом року

Вихователі та батьки

5

Підвищена тривожність та неврози у дітей

листопад

Вихователі усіх вікових груп

6

Групове консультування батьків «Допомога дорослих у розвитку дитини»:
– самооцінювання дитини;
– сила батьківських настанов;
– техніка оцінкової безпеки;
– дисципліна без конфліктів тощо

протягом року

Батьки

7

Консультування батьків з питань розвитку мовлення, предметної діяльності, спілкування з однолітками та дорослими, ігрових рухів з метою створення сприятливих умов виховання, які впливають на розвиток дитини

протягом року

Батьки

8

Бесіди з вихователями про вікові та індивідуальні особливості, стратегії взаємодії з проблемними дітьми з метою надання педагогам рекомендацій щодо побудови навчально-виховної роботи з проблемними дітьми

протягом року

Вихователі

9

Якщо дитина не розмовляє

січень

Батьки дітей ясельної та молодшої груп

10

Консультування батьків про допомогу дитині в подоланні кризових виявів та особливості виховання дитини 3-х років з метою підтримки дитини в сім ї, створення сприятливої атмосфери

протягом року

 

11

Консультації та рекомендації вихователям за проблемами:
1. Вибір адекватного стилю взаємодії з певною дитиною.
2. Підбір розвивальних ігор та вправ для дітей.
3. Допомога вихователям у налагодженні контактів із батьками.

протягом року

Вихователі

12

Консультування вихователів та батьків про розвиваюче значення різних видів дитячої діяльності (гра, малювання, конструювання, спостереження)

протягом року

Батьки та вихователі

13

Консультування батьків про допустимі види заохочення та покарання малят

протягом року

 

14

Роль вихователя та батьків у період адаптації до дошкільного навчального закладу

протягом року

 

15

Індивідуальні консультації за проханням вихователів, батьків

протягом року

 

16

Засоби формування мотиваційної готовності дітей до навчання у школі

лютий

Вихователі середньої та старшої групи

17

Як працювати з агресивними дітьми

березень

Вихователі усіх вікових груп

18

Готовність дитини до школи. Що хвилює батьків майбутніх першокласників

квітень

Батьки дітей старшої групи

Початкова школа


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Консультування вчителів про індивідуальні особливості першокласників

вересень

Педколектив 1 класу

2

Консультування батьків дітей, у яких виявлений недостатній рівень готовності до шкільного навчання

вересень

Батьки дітей 1 класу

3

Індивідуальне консультування батьків «Про причини труднощів адаптації і шляхи сумісної взаємодії їх подолання»

Протягом року

Батьки дітей 1 класу

Психологічна просвіта


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Психологічна просвіта батьків про особливості навчання і виховання д/з з метою підвищення психологічної грамотності педагогів і батьків з проблеми психологічної адаптації дитини

вересень

Батьки

2

Психологічна просвіта педагогічного колективу. Семінар: «Психологічні аспекти адаптації дошкільників»

вересень

Вихователі усіх вікових груп

3

Сприяти підвищенню психологічної культури вихователів та батьків шляхом участі в роботі педрад, педгодин, семінарів, батьківських зборів

протягом року

 

4

Психологічні засади забезпечення взаєморозуміння між педагогами та батьками

жовтень

Вихователі усіх вікових груп

5

Якщо дитина істерична; тривожна

жовтень

Батьки дітей молодшої та середньої групи

6

Чому діти вдаються до брехні

листопад

Вихователі

7

Шляхи розвитку творчого потенціалу у старшому дошкільному віці

грудень

Вихователі

8

Чим зайняти дошкільника вдома

грудень

Батьки усіх вікових груп

9

Ігротерапія як спосіб підвищення пізнавальної активності

січень

Вихователі

10

Емоції, як своєрідні прояви особистісного ставлення до навколишнього світу, до самого себе

лютий

Вихователі

11

Роль сім ї у підготовці дитини до навчання у школі

квітень

Батьки дітей старшої групи

Початкова школа


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Просвіта батьків про вікові особливості першокласників та шляхи їх психологічної підтримки

вересень

Батьки дітей 1 класу

2

Семінар:
Урахування індивідуальних психологічних особливостей учнів в процесі виховання і навчання

листопад

Педколектив 1 класу

3

Як допомогти дитині у приготуванні уроків

Протягом року

Батьки дітей 1 класу

4

Як зберегти у дитини інтерес до школи

Протягом року

Батьки дітей 1 класу

5

Якщо справа дійшла до покарання

грудень

Батьки дітей 1 класу

6

Дисципліна без конфліктів

березень

Педколектив 1 класу

Організаційно-методична робота


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1

Розробка рекомендацій вихователям та батькам щодо супроводу дітей

Протягом року

 

2

Складання індивідуальних та групових розвивальних та корекційних програм

Протягом року

 

3

Підготовка, розробка програм психодіагностичних досліджень

Протягом року

 

4

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо)

Протягом року

 

5

Постійне оновлення психологічної та методичної літератури для роботи з дітьми, вихователями та батьками

Протягом року

 

6

Поновлення дидактичного матеріалу, оформлення папок з дидактичними та корекційними матеріалами

Протягом року

 

7

Підготовка до педрад, конференцій, батьківських зборів

Протягом року

 

8

Робота по поповненню обладнання психологічного кабінету

Протягом року

 

Похожие материалы в разделе Психологический практикум:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *