Бесплатные Рефераты Курсовые ↓

Список курсових робіт по предмету «Соціальна педагогіка та соціальна робота»

 1. Школа – провідний чинник соціального виховання народів світу (історичний аспект).
 2. Історія формування проблем соціального виховання у філософській думці.
 3. Проблеми соціального виховання в літературі і література як засіб соціального виховання.
 4. Проблеми соціального виховання в мистецтві і мистецтво як засіб соціального виховання.
 5. Релігія і церква – важливі фактори соціального виховання з Середньовіччя, до XX ст.
 6. Історія розвитку соціально-педагогічних систем у світі.
 7. Розвиток ідей і практики соціального виховання Середньовіччя.
 8. Гуманістична ідея соціального виховання епохи Відродження та практична її реалізація.
 9. Ідеї соціального виховання епохи Просвітництва.
 10. Становлення та розвиток соціальної педагогіки в Німеччині.
 11. Внесок (історична особа) в розвиток ідей та/чи практики соціального виховання.
 12. Особливості соціально-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі.
 13. Особливості соціально-педагогічної діяльності соціального педагога у мікрорайоні.
 14. Формування педагогічної культури соціального педагога.
 15. Роль та місце соціального педагога у гармонізації сімейних взаємовідношень.
 16. Шляхи гармонізації внутрішньосімейних відносин (психолого-педагогічні аспекти).
 17. Сучасна сім’я та її виховні можливості.
 18. Соціальний педагог сімейного типу: фактори роботи.
 19. Напрямки роботи сімейного педагога у структурі територіального центру соціальної допомоги сім’ї та дітям.
 20. Самовиховання та сім’я.
 21. Соціально-педагогічні умови виховання дітей у однолітній (багатодітній, неповній, криміногенній) сім’ї.
 22. Методой і форми роботи соціального педагога з неповною сім’єю.
 23. Особлівості соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім’єю.
 24. Сім’я як об’єкт соціальної роботи.
 25. Роль та місце соціального педагога у соціальному захисті сім’ї.
 26. Компоненти виховного потенціалу сучасної сім’ї.
 27. Історія становлення дошкільного соціального виховання у світі.
 28. Історія становлення дошкільного соціального виховання в Україні.
 29. Софія Русова – ініціатор і керівник дошкільного соціального виховання в Україні.
 30. Вітчизняний досвід становлення соціально-педагогічної функції школи.
 31. Зарубіжний досвід становлення соціально-педагогічної функції школи.
 32. Соціально-педагогічний аспект діяльності навчально-виховних закладів інтернатного типу (можливо на прикладі діяльності Я. Корчака, А.С. Макаренка).
 33. Специфіка роботи соціального педагога у дитячому будинку.
 34. Особливості роботи соціального педагога у закладах інтернатного типу для дитей сиріт.
 35. Реалізація внутришкільної соціально-педагогічної діяльності.
 36. Формування системи соціально-педагогічної діяльності школи.
 37. Соціальне становлення особистості у вищих навчальних закладах.
 38. Формування соціальне активної особистості в ході навчання у вищих закладах освіти.
 39. Методи і форми роботи соціального педагога в закладах освіти.
 40. Форми і методи роботи соціального педагога у закладах додаткової освіти.
 41. Студентське самоврядування як форма соціально-педагогічного виховання.
 42. Зміст та форми соціально-педагогічного виховання у вищих навчальних закладах.
 43. Безробіття серед молоді як соціально-педагогічна проблема.
 44. Соціально-педагогічна допомогау професійному самовизначенні молоді.
 45. Напрями соціальної роботи з молоддю за кордоном.
 46. Соціально-педагогічна роль студентського руху у суспільному житті.
 47. Діяльність молодіжних організацій в Україні.
 48. Діяльність молодіжних організацій за кордоном.
 49. Соціальна підтримка молодої сім’ї.
 50. Роль С.Т. Шацького у становленні мережі позашкільних закладів як закладів соціального виховання.
 51. Соціально-педагогічний аспект діяльності позашкільних закладів.
 52. Характеристика основних засобів реалізації соціально-педагогічної діяльності позашкільного закладу.
 53. Особливості діяльності соціального педагога в дозвіллєвих закладах.
 54. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей з обмеженими можливостями.
 55. Неформальні об’єднання як фактор соціально-педагогічного впливу на особистість дитини та підлітка.
 56. Сучасне значення соціально-педагогічної роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання.
 57. Роль факторів соціокультурного середовища і характер їх впливу на поведінку індивіда.
 58. Розгортання клубів за інтересами з опорою на традиції народної мудрості.
 59. Обрядовість як засіб підтримання та зміцнення сім’ї.
 60. Роль народних свят у зміцненні внутрісімейних стосунків.
 61. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму.
 62. Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-наркоманами.
 63. Бродяжництво та безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема.
 64. Форми і методи роботи соціального педагога в спеціальних закладах для дітей-правопорушників.

Похожие материалы в разделе Бесплатные Рефераты Курсовые:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *