ИЛИ И  

 

загрузка...

база данных психологов
Вас у нас еще нет?


психологи в базе данных сайта psylist.net

создайте свою персональную страницу


Тест на знание цитат из сериала «Реальные пацаны»


комментарии к тестам

София Ковальська  28.04.2017
Ура я кошка мяу. Я обожаю кошек у меня кошка есть по имени Муся
Вопросы по психологии?
найди ответ,задай вопрос

раздел Вопросы и Ответы

вопрос без ответа

Интимный вопрос

знаешь ответ? подскажи!

случайный анекдот

Звонок по телефону.
- Добрый день, скажите, я в морг попал?
- Нет, вы пока сюда еще только звоните.
тесты знаний

 • Биология Вариант 1
 • М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»
 • Ассорти для подростков или для самых умных младших школьников
 • Медицинская психология Вариант 4
 • Тест на знание пословиц и поговорок

 • он-лайн тесты

 • Тест Нарисуй яблоко
 • Тест Считаешься ли ты с чужим мнением?
 • Тест Оптимист или брюзга?
 • Тест на знание пород собак
 • Тест Любят ли вас окружающие?
 • Тест Как настроение?
 • Тест Эмоциональная устойчивость
 • Тест Какой парень тебе подходит?
 • Тест Умеете ли вы отдыхать
 • Тест Мужской или женский характер?
 • Тест для менеджеров и директоров Профессиональны ли Ваши продавцы
 • Тест Умеете ли вы держать себя в руках в конфликтной ситуации?
 • Тест Насколько вы самостоятельны?
 • Тест Если бы стать волшебником...
 • Тест Насколько способен ваш ребёнок?

 •     

  загрузка...

  Гуманістична спрямованість особистості вчителя

  Гуманістична спрямованість особистості вчителя означає ставлення до дитини як до найвищої цінності, визнання її права на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей. Вільно реалізувати свої творчі можливості задля себе і оточення людина може лише за наявності віри у саму себе. Остання зміцнюється тоді, коли сприймаються і оцінюються не тільки її позитивні якості, а вся особистість у цілому, тобто коли її люблять, поважають її гідність, виявляють гуманність.

  Водночас гуманізм не є абсолютизованим усепрощенням і покірністю стосовно недосконалості людини. Педагог повинен ставити перед вихованцем посильні і розумно сформульовані вимоги з метою його подальшого розвитку, тобто здійснювати педагогічний вплив гуманістичного, а не авторитарного характеру.

  Гуманістичний смисл педагогічної діяльності властивий багатьом видатним учителям усіх часів і народів.

  Ще у ХVII столітті чеський педагог-гуманіст Ян Амос Ко-менський мріяв дати своєму народові зібрану воєдино мудрість світу. Він порівнював учителя із садівником, який з любов'ю вирощує рослини в саду, з архітектором, який дбайливо забудовує знаннями всі куточки людської істоти, зі скульптором, який старанно обтесує і шліфує уми й душі людей, з полководцем, який енергійно веде наступ проти варварства і неуцтва.

  Визначний український філософ і просвітитель Г.С. Сковорода вважав, що одним з найголовніших обов'язків педагога є виявлення і розвиток природних можливостей вихованця: «Учитель и врач – нєсть врач и учитель, а только служитель природы, единственныя и истинныя и врачебницы, и учительницы». Тільки щиро люблячи своїх вихованців, гуманно ставлячись до них, педагог може успішно формувати їхнє моральне обличчя, збуджувати й утверджувати в них любов до людей, «... помічати або розуміти; а чим більше хто помічає, тим більше плекає надії, а чим більше плекає надії, тим полум'яніше любить, з радістю творить добро, безмежно і безмірно, наскільки це можливо».

  Відомий німецький педагог і діяч у галузі народної освіти середини XIX століття Адольф Дістервег, якого називали учителем німецьких учителів, висував загальнолюдську мету виховання: служіння істині, добру, красі. «У кожному індивіді, в кожній нації повинен бути вихований образ думок, який називається гуманністю, – це прагнення до благородних загальнолюдських цілей».

  Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський заклав теоретичні основи національної гуманної педагогіки. Ідеальний учитель, на його думку, тонко відчуває душевний стан своїх учнів, убачає в них особистості, які гідні такої самої поваги та визнання своїх прав, як і дорослі люди. Такий педагог прагне створювати взаємини, за яких виникає можливість особистісного впливу вчителя, його розуму, моральності, волі, характеру на особистість вихованця.

  Проголошуючи повагу до особистості дитини, визначний російський педагог-просвітитель другої половини XIX – початку XX століття П.Ф. Каптерєв вважав за необхідне визнання свободи, самостійності і водночас відповідальності вихованця за свої дії. Він писав: «Діти не осли, нав'ючені вантажем обов'язків, а особистості, у яких, як і у дорослих особистостей, обов'язки йдуть поряд з правами. Тому до дітей, навіть до найменших, треба ставитись з обачністю, обережно, поважати в них людську особистість і не порушувати їхні права».

  Виховання заради щастя дитини – такий гуманістичний смисл педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського. Першорядне завдання учителя, вважав він, полягає в тому, щоб відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці. «Розпізнати, виявити, розкрити, випестити, викохати в кожному учневі його неповторно-індивідуальний талант – значить підняти особистість на високий рівень розквіту людської гідності».

  У новому тисячолітті гуманізм стає узагальненою системою поглядів, переконань і ідеалів учителя XXI століття. Зміст його практичної діяльності, її засоби, методи і способи будуть реалізовувати:

  1. ідею особистісно орієнтованого підходу в навчанні і вихованні;
  2. підпорядкування всіх дій педагога реальним інтересам учня;
  3. надання допомоги учневі у його саморозвитку шляхом виховання культури ставленняь до самого себе, інших людей, природи, праці;
  4. забезпечення гармонійного і творчого розвитку кожного учня з наданням йому можливості прояву суб'єктності і самобутності;
  5. якомога ширше використання педагогічних вимог в опосередкованій формі (порада, прохання, довір'я, схвалення тощо, педагогічної підтримки);
  6. поступовий перехід від групових форм взаємодії до індивідуальної;
  7. емоційне забарвлення ділових відносин з учнями;
  8. постійний контроль у процесі ділової комунікативної діяльності;
  9. подолання різних форм авторитаризму, домінування, садизму, відриву навчання і виховання від життя суспільства.

  Ствердження гуманістичного мислення передбачає розуміння педагогом суспільно-економічних і політичних змін, що відбуваються, чутливість до зрушень в особистості вихованців, їх позицій, цінностей, потреб, мотивів; невпинне переосмислення своїх освітніх дій і використання його в удосконаленні педагогічного процесу.

  Виявляючи в діалозі, співпраці, партнерстві повагу до учня, толерантність і справедливість, учитель тим самим захищає свободу особистості, продовжує культурну спадщину, творить нові вартості, виступає співучасником зміцнення демократичного ладу.

     ИЛИ И  
  Рейтинг@Mail.ru при использовании материалов сайта,
  активная ссылка на сайт http://psylist.net как на источник информации обязательна
  e-mail: qqqxx(гав)psylist.net
  © пси-шпаргалка 2004 - 2017г.